HEM | SKICKA FIL | VANLIGA FRÅGOR | KONTAKT

Välkommen till AA-talare.org!

Här finner du inspelningar från talarmöten och konvent med nyktra alkoholister som tillfrisknat i Anonyma Alkoholisters gemenskap. Dessa berättar om hur deras liv var, vad som hände med dem och hur de lever idag.

Vi hoppas kunna sprida lösningen och hoppet om tillfrisknande till alla dem därute som, liksom vi, lider av en fysisk, mental och själslig sjukdom som heter alkoholism. Vi har funnit stor glädje och tröst i de amerikanska talarsidor som finns på internet och har som ambition att göra något liknande med svensktalande AA-medlemmar.

Har ni inspelningar liggande hemma från konvent och möten ute i landet så skulle vi uppskatta om ni skickade dem till oss. Klicka på "Skicka fil" i menyn!

Denna sida är inte en del av det officiella AA i Sverige. Sidan drivs av några AA-medlemmar i Stockholm som bekostar den med egna medel. AA i Sverige har varken gett sitt godkännande eller misstyckande till denna sida. Inte heller har AA i Sverige gett några som helst ekonomiska medel. Vi är självförsörjande enligt 7:e traditionen och denna sida är en del av vårt arbete med 5:e traditionen - att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

 
 

Sid. 12345